Tjänsten är tillsatt
Plats:
Göteborg
Kategori:
Drift/ Underhåll

Grönyteskötsel – 2 veteraner med utbildning för röjsåg/motorsåg som kan röja all växtlighet.

Kontaktperson

Luciana Santic